گفت و گو
گفت‌وگوی دعبل با رسول جعفریان : نقش واعظان و مداحان در تبیین حقایق عاشورا
۷ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۰۰
گفت‌و‌گوی دعبل با رضا اسماعیلی : روح و جان‌مایه شعر آیینی
۶ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۰۰
گفت‌وگوی دعبل با امیر اسماعیل آذر : انقلاب اسلامي و مشاعره آييني
۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۰۰
گفت‌و‌گوی دعبل با جواد محمد زمانی :  مضامین اخلاقی در شعر آیینی
۴ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۰۰
گفت‌و‌گوی دعبل با استاد مجاهدی :  آموزه‌های قرآنی و تعلیمات دینی در گسترة شعر آیینی
۳ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۰۰
گفت‌وگوی دعبل با علیرضا قزوه :  شعر دینی ما به امام زمان وصل است
۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰۸:۰۰
گفت‌و‌گوی دعبل با محمد‌علی بهمنی : شناخت، معرفت و صداقت در شعر دینی
۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۰۸:۰۰
گفت‌وگوی دعبل با محمد شیخ‌الرئیس کرمانی : شعر شیعی و شعرای شیعه
۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ۰۷:۵۸
گفت‌و‌گوی دعبل با سید احمد شمس‌ : ترکیب نو شعر دینی بعد از انقلاب
۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۰۸:۰۰