حکمرانی و سیاستگذاری
جزئیات جدید از ایده مدیریت مساجد
۸ تير ۱۴۰۱ ۱۲:۴۵
برگزاری دوره آموزشی مهارتی «جهاد تبیین در جنگ روایت‌ها»
۸ تير ۱۴۰۱ ۰۹:۴۷
برای جلوگیری از توهین به ادیان قانون وضع شود
۷ تير ۱۴۰۱ ۱۵:۵۴
«حکمرانی نوین، کنکاشی پیرامون هویت و کارکرد حلقه های میانی»
۷ تير ۱۴۰۱ ۱۱:۲۰
مهمترین گام جهاد تبیین بر عهده طلاب و روحانیون است
۱ تير ۱۴۰۱ ۱۷:۱۸
باید برای مقابله با طرح اسلام هراسی آتش‌به اختیار عمل کرد
۱ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۳۴
دشمن از تضعیف شعائر دینی و مناسک دینی استفاده می‌کند
۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۵۲
نشست علمی موانع توسعه فرهنگ دینی برگزار می‌شود
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۴۹
نشست علمی «هرم روانی انسان از منظر علامه مصباح یزدی»برگزار می‌شود
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۴۵