حکمرانی و سیاستگذاری
سیاستگذاری با چشم‌های بسته
۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۲۵
سیاستگذاری فرهنگ دینی و تربیت دینی مکمل یکدیگر هستند
۲۴ فروردين ۱۴۰۱ ۱۳:۰۰
در سیاستگذاری، به پشتوانه تاریخی هیأت ها توجه شود
۲۱ فروردين ۱۴۰۱ ۱۲:۵۳
پیشنهاد تدوین «سند ملی» در حوزه عترت و «سند فرابخشی» در حوزه ستایشگری
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۲۷
شاخص یابی بیانات رهبر انقلاب در دیدار مداحان اهل‌بیت (ع)
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۴۹
گام دوم انقلاب و رسالت ستایشگران اهل بیت(ع)
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۳۴
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مداحان اهل‌بیت
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۰۶
ارزیابی سیاست‌ها در ستایشگری اهل‌بیت(ع)
۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۵۲
راهبردهای پیشبردِ تشیع
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۱۷