حکمرانی و سیاستگذاری
بررسی «جایگاه و نقش هیئت در استقرار، استمرار و استکمال حکومت اسلامی»
۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۵
وظیفه طلاب در پیاده سازی مدل امامت میانی
۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۵۷
پناهیان: «سلام فرمانده» وارد بازی‌های کودکان شد/ میرزامحمدی: استودیوخوانی مسیر مداحی نیست
۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۱۳
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۹
خدامحوری و مردم‌گرایی دو رکن قانون‌گذاری در اسلام است
۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۴۷
سلسله وبینارهای درس‌گفتار حکمرانی خلاق و دانش‌بنیان برگزار می‌شود
۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۱۹
هیأت نباید صرفاً برگزارکننده مراسم باشد
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۵۲
هنگامی که حلقه میانی به میدان می‌آید از گسست به پیوست می‌رسیم
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۱۳
پیش درآمدی بر حلقه های میانی
۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۴۷