مدیحه‌خوانی قدیمی مرحوم سلیم موذن‌زاده برای امام‌رضا(ع)

در خراسان جذبه‌ی ایزد نما دارد رضا

30 تير 1397 ساعت 12:17


دریافت


کد مطلب: 33200

آدرس مطلب: https://www.armaneheyat.ir/news/33200/مدیحه-خوانی-قدیمی-مرحوم-سلیم-موذن-زاده-امام-رضا-ع

آرمان هیأت
  https://www.armaneheyat.ir