آرمان هیأت 30 تير 1397 ساعت 12:17 https://www.armaneheyat.ir/news/33200/مدیحه-خوانی-قدیمی-مرحوم-سلیم-موذن-زاده-امام-رضا-ع -------------------------------------------------- عنوان : مدیحه‌خوانی قدیمی مرحوم سلیم موذن‌زاده برای امام‌رضا(ع) در خراسان جذبه‌ی ایزد نما دارد رضا -------------------------------------------------- متن : دریافت